Logo

THX utstyr

THX sertifiserer en rekke type utstyr til hjemmekinobruk. Denne delen av guiden forklarer om kravene til de forskjellige typene utstyr.

THX Select, THX Ultra, THX Select2 og THX Ultra2.
Siden 1998 har det eksistert to forskjellige THX standarder for hjemmekino bruk. THX Ultra er den orginale THX Home standarden, mens THX select er en standard for rimelig utstyr som ikke setter like stor krav til utstyret som THX Ultra. Forskjellen mellom disse er store når det gjelder THX godkjente høyttalere mens det praktisk talt kun er forskjell på forsterkereffekt når det gjelder hjemmekinoreceivere/forsterkere. THX Ultra2 er en videreutvikling av THX Home /Ultra standarden og gir en kompromissløs 8 kanals gjengivelse av hvilken som helst flerkanals lydkilde, uansett om det er musikk eller film. I tillegg gir også THX Ultra2 receivere/forsterkere mulighet for video gjennomgang av ypperste klasse. THX ultra2 receivere/forsterkere har 7 kanals forsterkere.

THX sertifiserte Blu-Ray spillere
Kravene for å få en DVD spiller THX godkjent er strenge, og det er nok en av grunnene til at det foreløpig ikke finnes så mange THX godkjente spillere på det norske markedet. Marantz er en av de få produsentene med dette.

THX godkjenningen av Blu-Ray spillere er delt opp i tre deler. De tre delene er bildekvalitet, lydkvalitet og brukervennlighet. THX sjekker bildekretsene for å se om de har korrekt fargegjengivelse, skarphet, lys og kontrast over hele bildet og under forskjellige typer bildemateriale.

THX sjekker lydkretsene for å se om at spilleren gir rett nivå på audio utgangene, rett nedmiksing av 5.1 til 2.0 og en enkel måte å velge lydspor på filmene.

THX sjekker også om brukervennligheten på spilleren er god nok og at den er logisk i bruk.

THX Høyttalere
THX godkjente fronthøyttalere må ha en bred horisontal og smal vertikal spredningskarakteristikk. Den brede horisontale spredningen skal danne et frontlydbilde med god overlapping mellom lyden fra venstre, senter og høyre høyttalere. Det skal også bidra til at en lyd som panoreres gjennom frontlydbildet, skal få en mer naturlig forflytning fra høyttaler til høyttaler. Den smale vertikale spredningen skal bidra til at uønskede refleksjoner fra gulv og tak blir på et minimum.

Refleksjoner fra veggene er å foretrekke, siden disse refleksjonene vil føre til et mer fyldig lydbilde, i forhold til refleksjoner fra gulv og tak som har en tendens til å danne et monauralt lydbilde. Den ønskede spredningskarakteristikken er enklest å lage ved å plassere mange høyttalerelementer loddrett over hverandre. Med denne teknikken reduseres refleksjonene fra taket og gulvet med 10dB.

Det spesielle kravet til utstrålingskarakteristikk har tidligere skapt problemer ved plassering av senterhøyttaleren. Til nå har det vanligste vært å benytte tre identiske fronthøyttalere for å gi alle høyttalerne den samme utstålingskarakteristikken og det betyr at man ikke kan legge en THX godkjent høyttaler horisontalt, f. eks på toppen av TV-apparatet. Hvis man gjør det vil jo spredningskarakteristikken bli helt motsatt enn ønsket.

Men horisontalt liggende er som regel den mest ønskelige måten å plassere høyttaleren på. Høyttaler produsentene har imidlertid funnet en løsning på dette problemet, og klart å konstruere en liggende senterhøyttaler som tifredstiller Lucasfilms THX krav til bred horisontal og en smal vertikal utstrålingskarakteristikk. Dette er gjort mulig ved å benytte et treveis delefilter og flere høyttalerelementer i doble rekker.

Lucasfilm krever også at fronthøyttalerne og dypbasshøyttalerne skal være magnetisk skjermet, slik at magnetfeltet ikke skal påvirke bildet på TV-skjermen.

Surroundhøyttalernes utforming er enda mer spesiell enn fronthøyttalerne. De skal nemlig være utformet som dipoler, det vil si at de har høyttaler- elementer som sender ut lyd på både fremsiden og baksiden av høyttalerkassen. Lydbølgen fra fremsiden er i motfase i forhold til de som blir sendt ut fra baksiden. Utstrålingskarakteristikken til en slik høyttaler får form som et 8-tall. Disse dipolene skal plasseres på hver sin side av lytteposisjonen, med høyttalerelementene rettet mot veggen bak og foran lytteposisjonen. Hensikten er at lytteren ikke skal motta lyd direkte fra høyttaleren, men kun reflekterte lyder fra veggene. (Se tegning over.) Det finnes mange måter å bygge høyttalere for å få denne 8-talls utstrålingskarakteristikken som Lucasfilm THX krever.

THX godkjente subwoofere finnes selvfølgelig også. Det er fordi at et THX godkjent hjemmekinoanlegg skal klare å gjengi de dypeste bassfrekvensene på en tilfredsstillende måte. Et korrekt hjemmekino- lydsystem for Dolby Pro Logic skal klare å gjengi et lydtrykk på 105dB kontinuerlig i frekvensområdet til oktaven som er sentrert rundt 63Hz. THX godkjente subwoofere fåes både som aktive og passive konstruksjoner. I et THX anlegg er det vanlig å bruke 2 subwoofere.

THX-sertifisert hjemmekinoprosessorer
THX-sertifiserte prosessorer har innebygde kretser for å tilfredstille de kravene som Home THX stiller.( Se teknikk siden for mer informasjon.) Et eksempel på en meget bra THX godkjent prosessor er Parasound Halo C1 som er THX Ultra 2 godkjent.

THX Effektforsterkere
THX godkjente effektforsterkere må klare å drive høyttalerne til det maksimale lydtrykket på 105dBc, samtidig som det stilles strenge krav til driftsikkerhet og temperaturstabilitet. Det eksakte kravet til en THX godkjent effektforsterker er en utgangspenning på 28.8 Volt RMS, når inngangsspenningen er på 1 volt. Dette gir 100 watt uteffekt i 8ohms belastning og 200 watt i 4 ohms belastning. Kravet til forsterkeeffekten er bestemt med hensyn til den kanalen som trenger mest effekt, nemlig dypbasskanalen. THX godkjente effektforsterkere kan fåes i en rekke ulike konfigurasjoner, med forsterkere for opp til 6 ulike kanaler i et og samme kabinett. Normalt trengs et minimum av 6 forsterkerkanaler i et THX system.

THX-sertifiserte hjemmekinoforsterkere
For å oppfylle kravet til Home THX i et hjemmekinosystem trenger man 6 kanaler med 100 watt RMS i 8 ohm. Dette er kostbart og tar stor plass. Derfor var ønsket å få en integrert forsterker/kontroller som var THX godkjent. For å imøtekomme dette ønsket startet Lucasfilm en undersøkelse for å undersøke hvor liten effekt det egentlig trengtes i en hjemmekino. Lucasfilm kom raskt frem til at man kunne redusere effektkravet til surroundkanalene. Under gjengivelse av de fire kanalene til Dolby Surround, benytter man 2 høyttalere/forsterkere til å gjengi surroundkanalen. Siden lydtrykket fra de to høyttalerne blir summert, kan man halvere kravet til forsterkereffekt til surroundkanalene, og likevel beholde lydtrykket som er nødvendig. Videre undersøkelser viste at man kunne redusere effektkravet til følgende: Forsterkerne til frontkanalene skal levere 26.1 Volt RMS, dvs 85 watt i 8 ohms belastning, og forsterkerne til surround kanalene skal lever 20 Volt RMS, dvs 50 watt i 8 ohms belastning. Effektkravet til forsterkeren for dypbass høyttaleren er uforandret.

THX-sertifiserte kabler
THX godkjente kabler finnes også. Lucasfilm har også funnet det nødvendig å fastsette strenge krav til høyttaler og signalkablene som kan brukes i et Home THX godkjent lydsystem. Monster Cable er en av de få produsentene som leverer Home THX godkjente kabler, de var også den første produsenten med slikt utstyr på markedet. I tillegg til strenge krav til elektriske og mekanisk integritet, og pålitelig yteevne, skal THX godkjente kabler også være enkle å koble riktig.

For tilkobling av THX kontrolleren til effektforsterkerne har Monster konstruert en signalkabel for de seks kanalene sammen. Hver kanal er fargekodet slik at det skal være enkelt å tilkoble den riktige kanalen til riktig effektforsterker. THX godkjente høyttalerkabler er merket med den maksimale lengden som de kan benyttes for, uten at kravet til maksimal impedans blir overskredet. Også høyttalerkablene er fargekodet for å sikre enkel og korrekt tilkobling.

THX-sertifiserte TV-apparater

THX Lerret
Lucasfilm har også THX sertifiserte lerreter for videoprojektorer. Disse har perforert huller i duken slik at front høyttalerne kan plasseres på baksiden av lerretet slik som på kinoer. Produsenten av disse lerretene er Stewart screens og hjemmesiden deres finner du her.

Annonse