Logo

Dolby Atmos

Dolby Atmos ble lansert som kinosystem i 2012 og hadde i begynnelsen av 2015 over 500 saler med systemet på verdensbasis. Systemet ble lansert for forbrukermarkedet juni 2014 og de første produktene som støttet systemet kom i salg høsten 2014.

Lydsystemet baserer seg på at man har et 5.1/7.1 opppsett som de fleste andre systemer, men i tillegg har lyd som er objektbasert. Disse lydene kan gjengis i 5.1/7.1 oppsettet, men kan også gjengis i høyttalere som er plassert i taket

Bakgrunnen for å introdusere formatet var at de eksisterende 5.1 og 7.1 lydsystemene satt begrensninger til hvordan man kunne mikse lyden. Med et konvensjonelt lydsystem er lydteknikkeren begrenset til å definere lydeffekter til et bestemt lydnivå på de definerte kanalene for å kunne plassere lyden riktig. F.eks skulle lyden komme bakfra, justerte man slik at nivået i bakhøyttalerne var høyt, mens man hadde lavt lydnivå foran for den aktuelle lyden. (f.eks lyd av hellikopter). Dette er problematisk når man skal spille av lyden i en kinosal/hjemmekino som har et annet høyttaleoppsett enn det som filmen ble mikset for.

Dolby Atmos baserer seg på et helt annet prinsipp. Isteden for å definere et lydobjekt (f.eks hellikopter) ved hjelp av nivå på de forskjellige kanalene definerer man heller hvor hellikopteret befinner seg i forhold til lytter og så lar man hjemmekinoprosessor bestemme hvor mye lyd de forskjellige høyttalerne må gi for å oppnå den riktige plasseringen i lydbildet.

Dolby Atmos støtter opptil 118 objekter som kan defineres i rom og tid i tillegg til 9.1 kanallyd som benyttes til omgivelseslyd som ikke trenger å objektivisere. Det maksimale antallet høyttalere Atmos støtter er 24 gulvhøyttalere, 1 subwoofer og 10 takhøyttalere. Dette benevnes som 24.1.10.

Selv om Dolby Atmos teoretisk støtter et "uendelig" antall høyttalerkonfigurasjoner vil de fleste førstegenerasjons Atmos-produkter kun ha støtte for noen predefinerte oppsett. Dette for at du fortsatt skal kunne spille av kilder med vanlig 5.1/7.1 lyd og fordi de fleste hjemmekinoforsterkere ikke har mulighet til å måle hvordan høyttalerne er plassert i rommet. Standardoppsettene er:

9.1.2
Dette oppsettet er et oppsett med senter, fronter, surround og bakre surroundhøyttalere. I tilegg har med bredde fronter for å tette området mellom front og surroundhøyttalere. I taket har man to stk høyttalere (Top Middle Speakers) som er montert på linje med lytteposisjon. Oppsettet krever totalt 11 effektforsterkerkanaler.

7.1.4
Dette er et standard 7.1 oppsett med enter, fronter, surround og bakre surroundhøyttalere som i tilegg har 4 stk høyttalere i taket (Top Front Speakers og Top Rear Speakers) som er plassert foran og bak lytteposisjon.

7.1.2
Dette er et standard 7.1 oppsett med enter, fronter, surround og bakre surroundhøyttalere som i tilegg har 2 stk høyttalere i taket (Top Midle Speakers) som er plassert på linje med lytteposisjon.

5.1.4
Dette er et standard 5.1 oppsett med enter, fronter og surround som i tillegg har 4 stk høyttalere i taket (Top Front Speakers og Top Rear Speakers).

5.1.2
Dette er et standard 5.1 oppsett med enter, fronter og surround som i tilegg har 2 stk høyttalere i taket (Top Middle Speakers).

Nødvendig utstyr

For å kunne få glede av Dolby Atmos i din hjemmekino trenger du å bytte til en hjemmekinoforsterker som støtter Dolby Atmos og du trenger å kjøpe flere høyttalere.

Hjemmekinoforsterkere
Høsten 2014 lanserte de store produsentene som Denon, Yamaha, Pioneer og Onkyo hjemmekinoforsterkere og prosessorer som støtter Dolby Atmos. De fleste av disse støtter kun standardoppsettene definert av Dolby og har støtte for oppsett for oppsett på 7,9 eller 11 kanaler (ofte avhengig av ekstern effektforsterker)

Det finnes også noen få avanserte produkter som har støtte for langt flere oppsett. Trinnov Audio Altitude 32 er en slik prosessor som støtter opp til 32 kanaler med høyttalere som gir muligheter til langt flere konfigurasjoner enn standardoppsettene. Nedenfor ser du et skjermbilde fra menyen til produktet. Klikk på bildet for mer info om produktet.

I vår forsterkerdatabase finner du en oversikt over alle hjemmekinoforsterkere og prosessorer som støtter Dolby Atmos.

Høyttalere
Det er flere alternativer for å få et høyttaleroppsett som støtter Dolby Atmos. Det første alternativet er takhøyttalere (integrert eller takmontert), men Dolby har også tatt høyde for at dette er vanskelig og ikke ønskelig i alle situasjoner. Derfor får man høyttalere med ekstra elementer som peker oppover for å gjengi lyden fra takkanalene. Tanken bak dette er at lyden vil reflekteres i taket slik at lytteren opplever at høyttalere er montert i taket.

Nedenfor ser du høyttalere som har slike elementer

For å unngå at man trenger å erstatte høyttalere, finnes det også ekstramoduler som kan settes på toppen av tradisjonelle høyttalere.

Målet til Dolby har vært at oppsett som bruker taket som reflektorer vil fungerer i oppsett hvor takhøyden ligger i området 2.4-2.7 meter (standard takhøyde), men de har gjort tester som viser at det gir effekt opp til 4.3 meter. Takets materiale spiller inn og har du tak som ikke reflekterer lyd kommer du ikke utenom å montere høyttalere i taket. I de fleste tilfeller anbefales det å ha høyttalere i taket, men i tilfeller hvor man har veldig lav takhøyde eller at høyttalerne blir hengende i braketter i taket slik at de kommer veldig nær lytteposisjon så anbefales det heller å gå for høyttalere for front/surround med Atmos elementer i.

Dolby Atmos kilder
Dolby Atmos er laget som utvidelser til lydsystemene Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD. Dette gjør at man vil få Dolby Atmos fra kilder som benytter disse lydssystemene. Dette betyr Blu-Ray og streamingtjenester som Netflix. Foreløpig er det kun Blu-Ray som har filmer med systemet.

Foreløpig er antallet filmer tilgjengelig meget begrenset. Den første Blu-Ray filmen med Dolby Atmos var Transformers 4 - Age of Exstinsion og for øyeblikket er det kun 4 filmer tilgjengelig(1. januar 2015). En oppdatert liste finner du hos Dolby. Det er viktig å merke seg at de Norske utgivelsene ikke nødvendigvis har Dolby Atmos. Dette gjelder f.eks Transformers 4.

Siden 2012 har en rekke av de store kinotittlene blitt lansert med Dolby Atmos lydsystem. En oversikt over filmene finner du her.

Dolby Atmos konvertering
Da utvalget av filmer med Dolby Atmos for hjemmemarkedet er meget begrenset vil man i praksis få svært liten nytte av de nye høyttalerne i taket. Derfor har Dolby Atmos forsterkere støtte for å konvertere standard 5.1/7.1 lyd til Dolby Atmos lyd på tilsvarende måter som Dolby Pro Logic IIz og DTS:Neo X.

Annonse