Logo

CRT-Projektorer

Frem til rundt 2006-2007 var CRT regnet som den beste teknologien når man snakket om ren bildekvalitet. De siste generasjonene LCD, LCOS og DLP projektorer har derimot endret dette bildet, slik at CRT-projektorene blir mindre og mindre aktuelle. I dag er det kun brukte eksemplarer i salg for hjemmekinobruk. Her er en oversikt over teknologien.

Den tradisjonelle videoprojektoren benytter tre katodestrålerør (tre billedrør i miniatyr), som hver sender ut en av de tre fargene som bygger opp videobildet (rødt, grønt og blått). Et sett med linser fokuserer lyset fra de katodestrålerørene på lerretet, og vi får gjengitt et fargebilde.

Størrelsen på de tre billedrørene er vanligvis 7 tommer (diagonalt), men 8 eller 9 tommer brukes i dyre projektorer. På grunn av det høye kravet til lysstyrke blir billedrørene drevet hardt, og levetiden er derfor noe begrenset. I tillegg blir billedrørene varme, slik at de som regel må væskekjøles.

Projektoren er utstyrt med en vifte som leder varmen bort, og det medfører noe støy. Men i forhold til mange LCD-/DLP- projektorer er støyproblemet minimalt. Dette har to årsaker. CRT rørene oppnår kun en moderat varme, og trenger kun en jevn luftstrøm for å avlede luften rundt seg. Siden CRT-projektorene tross alt er av en viss størrelse, er det mulig å montere større vifter som har høyere luftkapasitet og som derved kan gå saktere. Hvis du ikke sitter rett under projektoren, så blir man sjelden sjenert av støyen. Det finnes også en del CRT-projektorer som ikke har vifter i det hele tatt, men da er de heller ikke så lyssterke.

Gjennomsnittlig levetid på billedrørene er normalt ca 9000 - 10.000 timer, men det gjelder bare hvis det lysstyrken og kontrast blir holdt på et moderat nivå. Også rett montering er viktig for å holde levetiden lang. Lysstyrken vil også bli redusert til omtrent halvparten av den opprinnelige i løpet av de første 10 prosent av billedrøret levetid. Når billedrørene er "brent ut" må de byttes. Bytting av billedrør er en relativ kostbar operasjon. Billedrør koster fra noen tusenlapper pr stk til over 10.000,-pr stk. Bildestørrelsen du får med en CRT-projektor bestemmes av avstanden til lerretet og lysstyrken.

De største produsentene av CRT-projektorer var Barco, Runco og Sony. Tidligere ble de fleste projektorene designet med presentasjoner i tankene, men på slutten av CRT sin levetid ble flere og flere av produktene er spesielt designet for hjemmekinobruk.

Den vanligste plasseringen av en CRT-projektor er å feste den i taket med en brakett.

Fordeler med CRT-projektorer
En CRT projektor har ikke de begrensningene som CRT-/DLP-projektorer har når det gjelder oppløsning. Disse har et LCD-panel eller DLP brikke med et bestemt antall linjer. Denne begrensingen har ikke CRT projektorer. Disse kan kjøres med en rekke forskjellige antall linjeoppløsninger siden dette bare begrenses av hvor mange og hvor tett elektronikken klarer å kjøre elektronstrålen over billedrøret.

De beste CRT projectorene klarer opp til 2000 linjer. Dess flere linjer som brukes i opptegningen av et videobilde dess tettere blir linjene og da blir det vanskeligere å se linjerastene. Det er vanlig å bruke linjedoblere for å øke antallet linjer fra videosignal. Når det gjelder kontrastnivå så er dette også som regel bedre enn LCD-/DLP-projektorer. Dette kommer av at de fleste LCD-/DLP-projektorer ikke klarer samme sortnivå som CRT projektorer klarer.

Ulempene med CRT-projektorer
Selv om CRT-projektorer har mange fordeler foran sine digitale konkurrenter har den en del store ulemper som oppveier fordelene for de fleste hjemmekinoentusiaster. Grunnen til at CRT projektorer er den minst aktuelle projektoren for den vanlige hjemmekinoentusiasten er at den er stor, den er komplisert å montere og har en vanskelig og komplisert justeringsprosedyre av bildets konvergens og geometri, som må foretas hver gang billedstørrelsen endres.

Siden at den har relativt svakere lysgjengivelse stiller en CRT projektor store krav til lyskontroll i rommet. Prisen på de billigste er dessuten høy. (fra ca 40 til 60 tusen kroner). Det finnes fortsatt noen brukte CRT-projektorer på markedet, man fallgruvene er mange da disse kan ha svært utslitte billedrør som medfører store kostnader for å få dem i topp stand.

Annonse