Logo

DTS

DTS står for Digital Theatre System og er et selskap som har spesialisert seg å lage flerkanals lydsystemer for film. Siden første versjon av DTS lyd ble lansert for Laserdisc januar 1997 er det kommet en rekke lydsystemer fra DTS. I denne guiden får du den fulle oversikten.

I USA er DTS mer kjent enn Dolby Digital, da det er installert flere DTS - system i kinosalene enn Dolby Digital. Den første filmen som ble innspilt med DTS var Jurassic Park. Etter det vokste DTS kjapt og man fikk utstyr for hjemmekinobruk som støttet DTS.

DTS
DTS Digital Surround er et system som leverer seks kanaler (5.1) 20 bits audio. Dette vil si teoretisk bedre lyd enn vanlig PCM - lyd som er på CD. Den første LaserDisc utgivelsen med DTS kom som nevnt i Januar 1997, mens den første DVD utgivelsen med DTS kom i Januar 1999. (november 2000 for sone 2)

Som Dolby Digital, så bruker DTS en algoritme for å redusere den digitale lydinformasjonen, uten at det skal være hørbart. Mens Dolby Digital reduserer datastrømmen kraftig ned til 384kb/ eller 448kb/s som brukes på DVD filmer, så er datastrømmen til lydsporet på DTS DVD plater på 1536kb/s eller 768 kb/s. Dette skal teoretisk føre til en bedre lydgjengivelse siden mindre informasjon er fjernet. Men siden de fleste Dolby Digital utgivelser har 448 kb/s og de fleste DTS utgivelser har 768 kb/s så blir ofte forskjellen mellom de to systemene veldig små.

Utstyret som trenges for å gjengi DTS surroundlyd er et diskret 5.1 audio - system. Som Dolby Digital trenger man seks kanaler med høyttalere: venstre front, senter, høyre front, venstre surround, høyre surround og subwoofer (.1 kanalen). I tillegg trenger man en DTS - prosessor og forsterkere for alle kanalene.

DTS-ES
Det finnes også nyere versjoner av DTS og det er DTS-ES 6.1 Matrix Surround og DTS-ES 6.1 Discrete Surround. DTS 6.1 Matrix har kodet inn en senterkanal for bakkanalene i de to diskrete surround kanalene, mens DTS 6.1 har en egen diskret senterkanal for surround kanalene. Disse to standardene er bakoverkompatible til vanlig DTS 5.1. Terminator 2: Ultimate Edition er innkodet med DTS-ES 6.1 Discrete. For å kunne gjengi 6.1 lyd må man ha en egen senterhøyttaler bak og en forsterker for denne kanalen.

DTS Encore
DTS Encore er egentlig ikke annet enn vanlig DTS lyd på HD DVD og Blu-Ray. Det som skiller DTS Encore fra DTS er at på HD DVD og Blu Ray er man sikret at den maksimale bitraten på 1.5Mbs er brukt. Det er obligatorisk for Blu-Ray og HD DVD og støtte DTS Encore.

DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD High Resolution Audio kan levere opptil 7.1 kanaler med lyd i topp kvalitet. Lydsystemet består av DTS Encore + ekstra informasjon for de andre kanalene. Bitraten på HD-DVD kan være opptil 3 Mbit/s, men det fleste utgivelser med dette lydsystemet ligger på ca 1.5 Mbit/s og er i realitenen DTS Encore. Kvaliteten være opptil 96kHz samplingfrekvens med 24 bits bitdybde. For å overføre DTS-HD High Resolution Audio til en receiver for dekoding trenger man HDMI versjon 1.1 eller høyere. Alternativ er å omforme til signalet til multikanal PCM eller nedkonvertere til vanlig DTS lyd med en bitrate på 1.5 mbit/s

DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio er akkurat som Dolby True HD et tapsfritt lydsystem for opptil 8 dedikerte kanaler. (7.1). DTS-HD Master Audio gir mulighet til opptil 18 Mbp/s bitstrøm. DTS-HD Master Audio støtter lyd 7.1 lyd kode i opptil 24 bit/96 kHz. Foreløpig er det få utgivelser som har dette lydsystemet på HD-DVD. Pga av den tapsfri teknikken er Dolby True HD og DTS-HD Master Audio likeverdig når det gjelder lydkvalitet såfremst de bruker samme bitoppløsning og samplingsfrekvens. Som Dolby True HD kan kun dette lydsystemet overføres til receiver via HDMI versjon 1.3. Alternativ er å omforme til signalet til multikanal PCM eller nedkonvertere til vanlig DTS lyd med en bitrate på 1.5 mbit/s.

I tillegg til Hjemmekino - bruk finnes DTS på CD for musikk. DTS - innspilte CD plater gir en fantastisk lyd, som er klart overlegen vanlig CD.

Annonse